Werkwijze

Aanmelden

Bij voorkeur meld je je aan via het contact formulier. In dit formulier kun je alvast aangeven, of het om individuele- of relatietherapie gaat. Ik zal op zo kort mogelijk termijn een afspraak met je maken voor een intakegesprek. In dit intakegesprek zal ik na het uitvragen van de klachten je een voorstel doen voor aanpak. Als je akkoord gaat en er overeenstemming is bereikt, zal de therapie / coaching aansluitend ingepland worden.

Tarieven

Als je bij mij in behandeling komt worden coaching en relatietherapie niet vergoed door de verzekering. Het tarief is        € 100,- per uur. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. De sessies duren 90 minuten. In onderling overleg spreken we af in welke frequentie de facturen zullen worden gemaakt.

Verzekerde zorg

Zowel binnen de Basis GGZ (BGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) bied ik zorg. De behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van je ziektekostenverzekering. Ik werk samen met Aneli Garcia van psychologie praktijk Sensio in Amsterdam. Met verzekeringsmaatschappijen zijn geen contracten afgesloten. Het eigen risico voor 2024 bedraagt € 385,-, tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken. De verzekeraar zal dit bedrag bij jou in rekening brengen. Voor informatie over jouw specifieke situatie kun je het beste contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Werkgeverstrajecten

Als je denkt dat een burn-out traject of persoonlijke coaching voor jou kan werken ga dan met je werkgever praten. In geval van (dreigende) ziekte heeft een werkgever belang bij jouw snelle herstel. Daarnaast hebben werkgevers vaak een budget voor persoonlijke ontwikkelingsplannen van werknemers.

Zzp’ers

Zzp’ers kunnen coachingskosten onder scholings / ontwikkelingskosten aftrekken van hun bruto omzet.

Wijzigen van een afspraak

Als een gemaakte afspraak meer dan 24 uur van tevoren (op werkdagen) wordt afgezegd of verplaatst naar een latere datum wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Je kunt dat melden per telefoon, per mail of Whatsapp.
Als je niet op een afspraak verschijnt worden administratiekosten gedeclareerd. Je ontvangt in dat geval een nota over administratiekosten van het betreffende consult (no show). Deze kosten zijn € 15,- na de eerste keer no show, en € 25,- bij een volgende keer.