Depressie

Depressie is niet zomaar een negatieve stemming waar je gemakkelijk weer uitkomt. Het heeft niets te maken met persoonlijke zwakte of gebreken. Het is een serieuze psychische stoornis waar mensen van alle leeftijden last van kunnen hebben.

Wat is een depressie?

Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen. In het algemeen kan gesteld worden dat depressie bij vrouwen 2 keer vaker voorkomt dan bij mannen. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 6% van de volwassenen aan depressie lijdt of daar pas geleden mee te kampen heeft gehad. Verder is gebleken dat 1 op de 7 mensen ooit een depressie krijgt. 
Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. Meer dan de helft van de mensen met een depressie ondervindt ernstige beperkingen in het sociaal functioneren, zoals verhoogd ziekteverzuim, minder sociale contacten, slechter functioneren in het gezin of binnen een relatie. In veel gevallen leidt het ziekteverzuim tot tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid.

Klachten

 • Depressieve stemming, neerslachtigheid, bedroefdheid, somberheid, hopeloosheid, gedeprimeerdheid; soms is de verlaagde stemming ‘s ochtends het ergste. Kan bij kinderen of adolescenten ook prikkelbare stemming zijn.
 • Duidelijke vermindering van interesse of plezier in activiteiten.
 • Duidelijke gewichtsvermindering zonder dat dieet gehouden wordt of gewichtstoename (bijvoorbeeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht in één maand), of bijna elke dag afgenomen of toegenomen eetlust. 
 • In- en of doorslaap problemen, vroeg wakker worden of juist slaapzucht
 • lichamelijke onrust of juist geremd gedrag
 • Moeheid of verlies van energie
 • Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
 • Verminderd vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid
  terugkerende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees dood te gaan),
 • terugkerende suïcide gedachten zonder dat er specifieke plannen gemaakt zijn, of een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen

Van een depressie wordt gesproken als minimaal vijf van deze klachten dagelijks of nagenoeg elke dag voorkomen elke dag gedurende twee weken.

Behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Verminderen van klachten
 • Onderzoek naar oorzaken 
 • Voorkomen van terugval