Sociale Angst

Je bent altijd bang om te blozen. Als iemand je aankijkt dan raak je helemaal in de war, je weet niet meer wat je moet zeggen. Je maakt dan zo’n onbeholpen indruk dat je het liefst in de grond zou willen zinken. Je hoort geen woord meer van wat er word gezegd.

Wat is Sociale angst?

Een aantal zaken speelt bij sociale angst.
• Onderschatting van eigen kunnen in het contact met anderen
• Overschatten risico’s van de gevolgen die fouten hebben in sociaal contact
• Een te negatief zelfbeeld
• Overschatten van de zichtbaarheid van de eigen onzekerheid
• Verhoogd bewustzijn van de eigen prestatie. Men is zich zo bewust van hoe ment overkomt, dat daardoor
• Het eigen functioneren wordt belemmerd.

Resultaat

Als je aandacht vooral is gericht op hoe je zelf functioneert, dan komen signalen van anderen over hoe je functioneert niet binnen. Je blijft gevangen in je eigen ideeën. Omdat die ideeën vaak een overdreven negatief beeld geven, wordt je angstig en gespannen. De kans op missers wordt zo groter, en zo word je bevestigd in je eigen negatieve gedachten. De gerichtheid op jezelf versterkt de neiging tot het beoordelen van je eigen functioneren. En omdat de oordelen zo negatief zijn over jezelf verhogen ze de spanning. Zo maakt een verhoogd zelfbewustzijn angstiger. Een verhoogd zelfbewustzijn zorgt er voor dat de aandacht gericht wordt op wat er in het lichaam gebeurt, denk aan hartkloppingen, trillende handen, gevoelens van warmte en zweten. Gewaarwording van deze sensaties zorgen voor onrust. Daardoor wordt de angst alleen maar groter.

Klachten

• Onzekerheid over alles wat je doet in het bijzijn van anderen
• Bang om te blozen
• Bang om te falen

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie