Posttraumatische Stress Stoornis

Je hebt steeds diezelfde droom, het voelt alsof je opnieuw die bedreigende situatie meemaakt die je eerder echt hebt meegemaakt. Je kunt slecht slapen, je slecht concentreren, je bent schrikachtig, prikkelbaar, soms heb je last van woede uitbarstingen.

Wat is Posttraumatische Stress-Stoornis?

Posttraumatische Stress Stoornis is een stoornis als gevolg van een niet goed verwerkt geestelijk trauma (psychotrauma). Onder ‘verwerkt’ wordt verstaan dat de schokkende gebeurtenis ingepast kon worden in het leven van de betreffende persoon. Hierdoor wordt voorkomen dat er blijvende geestelijke schade ontstaat. Posttraumatische stress-stoornis komt voor bij mensen die getuige zijn geweest of geconfronteerd zijn geweest met een situatie, die een feitelijke of bedreigende dood of ernstige verwonding met zich meebracht zoals een natuurramp, een brand, een terroristische aanslag, verkeersongeluk of oorlog. Of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van diegene of een betrokkene. Zo kan ook mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik tijdens de jeugd leiden tot een PTSS. De eerste symptomen kunnen direct na de traumatische gebeurtenis optreden, maar zij kunnen ook pas jaren later voor het eerst zichtbaar worden.

Klachten 

• herbelevingen, steeds maar weer opdringen van onaangename herinneringen aan het trauma; nachtmerries; terugkomende akelige dromen; handelen of voelen alsof het opnieuw gebeurt; intens lijden als men aan de gebeurtenis denkt; lichamelijke reacties alsof de gebeurtenis plaatsvindt.
• vermijdingsgedrag; pogingen gedachten, gevoelens en gesprekken te vermijden over de gebeurtenis; pogingen activiteiten, plaatsen of mensen te vermijden die herinneren aan de gebeurtenis; onvermogen zich een belangrijk aspect van de gebeurtenis te herinneren; verminderde belangstelling voor deelneming aan belangrijke activiteiten; gevoelens van onthechting en vervreemding van anderen.
• prikkelbaarheid; moeite met inslapen of doorslapen; prikkelbaarheid of woede uitbarstingen; moeite met concentreren, overmatige waakzaamheid; overdreven schrikreacties.
• De blijvende belangstelling voor de gebeurtenis maakt het moeilijk om geïnteresseerd te zijn in de gewone dagelijkse activiteiten of om zich aan de toekomst te wijden. Tevens is er vaak een gevoel van ‘er niet bij horen’.

Behandeling

Een manier om om te gaan met trauma is schrijven. Jij vertelt over wat er allemaal gebeurd is tijdens het trauma en samen maken we een document dat het complete verhaal vertelt. Door je verhaal op te schrijven met behulp van de therapeut worden de flarden aan herinneringen samengesmolten tot een verhaal. De gebeurtenis veranderd niet, maar de manier waarop jij tegen de gebeurtenis aankijkt wordt een onderdeel van je leven.