Piekeren

Overmatig angst hebben of je zorgen maken over meerdere zaken (bijvoorbeeld op het werk of school). Je hebt moeite met het in de hand houden van je zorgen. Dit doe je al een half jaar bijna elke dag van de week

Wat is piekeren?
(Gegeneraliseerde Angst Stoornis)

Voor wie aan een Gegeneraliseerde Angststoornis lijdt, staan de frequentie, intensiteit en duur van de zorgen niet in verhouding tot hun feitelijke bron. De optredende spanningen staan de dagelijkse gang van zaken in de weg. Het betreft vaak zorgen over werk, geld en gezondheid (ook van anderen). Ook maakt iemand zich vaak overmatig veel zorgen over op tijd zijn voor afspraken, het schoonhouden van het huis en de ordelijkheid van de werkplek.
Er zijn ook lichamelijke symptomen: afkoeling, klamme handen, hyperactiviteit, moeite met slikken, problemen met het maag-darmkanaal, diarree, schrikachtigheid, misselijkheid, zweten. Diegene wordt bovendien snel moe en heeft slaapproblemen. Hij is vaak snel geïrriteerd en klaagt over een gespannen gevoel.

Gegeneraliseerde angststoornissen komen bij circa vier procent van de bevolking voor, waarvan twee keer zo vaak bij vrouwen als bij mannen. De stoornis ontwikkelt zich vaak in de jeugd en kan vele jaren aanhouden, met wisselende sterkte. Tijdens perioden van stress kan de stoornis plotseling verergeren.

Klachten

• Overmatige angst en zorgen (bange voorgevoelens) die voorkomen op de meeste dagen in een periode van zes maanden over een aantal gebeurtenissen of activiteiten (bijvoorbeeld prestaties op het werk of school).
• Moeite met het in de hand houden van de zorgen.
• De angst of bezorgdheid heeft drie of meer van de volgende symptomen, waarvan er minimaal twee op de meeste dagen van de laatste zes maanden zijn voorgekomen.
• Rusteloosheid of opwinding
• Snel vermoeid zijn
• Concentratie- of geheugenproblemen

Irritatie
• Spierspanningen
• Slaapproblemen (moeite om in te slapen of te blijven slapen of rusteloze niet-verkwikkende slaap)
Behandeling
Cognitieve gedragstherapie